Betrouwbaarheid

In het Woord van God wordt zichtbaar hoe nauw de relatie is tussen het liefhebben van God en het liefhebben van de naaste.

We vormen met elkaar een gemeenschap waarin we zorg dragen voor elkaar. We moeten op elkaar kunnen vertrouwen. De ander moet op mij aan kunnen. Alleen aan wie betrouwbaar is wil en kun je je toevertrouwen. We moeten bereid zijn om onszelf verantwoordelijk te stellen voor onze taak en opdracht.

Bewogenheid

Omdat God liefde is, is Hij ook ‘met ons lot bewogen’. Alleen vanuit die liefde, kunnen we ook bewogen zijn met onze medemens. We proberen om een hand en een voet te zijn voor studenten of collega’s of mensen uit het brede verband van ons werk. We proberen de ander op het oog te hebben en in goede harmonie met hem samen te werken. We kennen de barmhartige uitzondering als de omstandigheden daarom vragen.

Nederigheid en dienstbaarheid

Zoals Christus niet gekomen is om gediend te worden, maar om te dienen, zijn wij in de navolging van Hem dienstbaar aan de medemensen. Wij bouwen niet ons eigen, persoonlijke koninkrijk maar zijn ons er voortdurend van bewust dat we dienstbaar zijn aan het Koninkrijk van God.  

Er is moed voor nodig om niet voor onszelf te leven, maar om ons ten dienste te stellen van God en van de medemens.

Eenvoud

Leven in eenvoud is een innerlijke werkelijkheid, die hierin bestaat dat we ons in alles in alle eenvoud aan Jezus toevertrouwen, en geloven dat onze verbondenheid met Hem het enige is dat er uiteindelijk toe doet.

Leven in eenvoud betekent niet je onthouden van het goede van het leven. Immers: 'Alles wat God geschapen heeft is goed. Niets hoeft te worden verworpen als het onder dank wordt aangenomen, want het is geheiligd door het woord van God en door het gebed' (1 Timoteüs 4:4-5).

Toewijding

De kern van de toewijding is de liefde: God is immers Liefde. We moeten God daarom liefhebben boven alles. De toewijding aan God in afhankelijkheid van God is de belangrijkste kernwaarde.

Bij deze visie op de werkelijkheid past een houding van afhankelijkheid. We zijn in alle dingen afhankelijk van God en in Zijn kracht leven wij en verrichten we ook ons werk. We moeten als goede rentmeesters de schepping - en vooral het deel ervan dat aan ons is toevertrouwd - bebouwen en beheren.

Gastvrijheid en verbinding

De plek van De Wittenberg nodigt uit om te delen met anderen. Gasten en betrokkenen bij de gemeenschap van De Wittenberg zijn welkom bij het bidden en werken. De Wittenberg biedt ruimte voor diepgaande ontmoeting - met jezelf, met anderen, met de natuur, met God - die wordt gefaciliteerd door gastvrouwen en gastheren en leden van de leefgemeenschap.

Wij willen als ambassadeurs van Gods liefde lokaal zichtbaar zijn door in allerlei vormen onze bijdrage aan een goede samenleving te leveren. We verbinden ons ook met de buurt en regio door hen de mogelijkheid te bieden om de faciliteiten van De Wittenberg te benutten.