Registratie van persoonsgegevens

De Wittenberg vindt privacy belangrijk en gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens die in het registratiesysteem zijn opgenomen. Daarbij houden wij ons aan de regels zoals opgenomen in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 

Privacyverklaring

In onze privacyverklaring kunt u lezen hoe wij met persoonsgegevens omgaan, hoe wij deze beschermen en welke rechten u heeft. In de privacyverklaring zijn ook de contactgegevens opgenomen voor het geval u vragen, opmerkingen of klachten heeft. Klik hier om onze privacyverklaring te lezen.