Medewerkers

Directeur
Frans Hoogendijk

Onderwijzend personeel
Edwin Verloop - onderwijscoördinator & docent
Jan-Willem Dekker - mentor & docent
Rolien Dijksterhuis - coach & docent

Monastieke leefgemeenschap
Arianne van Ekris-van Beusichem - coördinator gasten- en vrijwilligerswerk
Kees van Ekris - ondersteuner 
Janno van den Ende - coördinator Wittenbergweekenden, docent en studentenpastor
Willem Koudijs - leefgemeenschapspastor

Ondersteunend personeel
Arjan Riedstra - kok 
Bertine Heikamp - secretariaat 
Derjan Westerveen - kok
Dirk Nijenhuis - beheerder
Gerben van Hemert - financiële administratie
Gideon Nijenhuis - technisch medewerker
Judith van Emous-van Zaane - secretariaat

Bestuur

Voorzitter
Dhr. N.A. (Nico) de Waal, Waddinxveen

Secretaris
Mevr. L. (Lubette) Snippe-Waaijenberg, Zeewolde

Penningmeester
Dhr. H.M. (Hanne) de Rooij, Doorn

Overige bestuursleden
Dhr. M. (Marius) van Duijn, Zeist
Mevr. J. (Joan) Janssens, Utrecht
Mevr. H. (Hilde) Romkes, Veenendaal

Directeur-bestuurder
Dhr. F. (Frans) Hoogendijk, Beekbergen