Nalatenschap

Denkt u over uw nalatenschap na? Naast uw familie en vrienden kunt u ook de Wittenberg opnemen als erfgenaam in uw testament. Om zo meer jongeren in de toekomst de mogelijkheid te geven tijd apart te zetten voor God en hun eigen vorming. Voor het maken van een testament en/of het schenken van een legaat, dient u contact op te nemen met een notaris. Voor een notaris bij u in de buurt kunt u terecht op de site van het Nederlandse notariaat.

Neem voor meer informatie contact op met Frans Hoogendijk.

Telefoon: 06 372 675 69
E-mail: hoogendijk@dewittenberg.nl

Schenkingsovereenkomst

In een schenkingsovereenkomst komt u met de Wittenberg overeen welk bedrag u voor minimaal 5 jaar wilt schenken. De gift is dan 100 procent fiscaal aftrekbaar. U kunt uw gift zelf overmaken of de Wittenberg machtigen om het bedrag af te schrijven. Dat kan per maand, kwartaal, halfjaar of jaar.

U kunt het door de Belastingdienst goedgekeurde formulier 'overeenkomst tot periodieke schenking' downloaden. Vul de gegevens in tweevoud in, onderteken beide exemplaren en stuur ze op naar de Wittenberg. Wij sturen u dan een ondertekend exemplaar retour, die u voor uw administratie kunt bewaren.

Wilt u het formulier toegestuurd krijgen of wilt u hulp bij het invullen? Neem dan contact op via onderstaande gegevens. 

Telefoon: 030 692 41 66
E-mail: administratie@dewittenberg.nl