Investeer in de vorming van jongeren

De Wittenberg is grotendeels afhankelijk van giften van particulieren, kerken en bedrijven. Velen steunen onze school met eenmalige of periodieke giften. Een minder bekende manier om het werk van de Wittenberg financieel te ondersteunen, is door het doen van een meerjarige schenking of het nalaten van bezit of vermogen aan onze school.

Schenkingsovereenkomst

In een schenkingsovereenkomst komt u met de Wittenberg overeen welk bedrag u voor minimaal 5 jaar wilt schenken. De gift is dan 100 procent fiscaal aftrekbaar. U kunt uw gift zelf overmaken of de Wittenberg machtigen om het bedrag af te schrijven. Dat kan per maand, kwartaal, halfjaar of jaar.

U kunt het door de Belastingdienst goedgekeurde formulier 'overeenkomst tot periodieke schenking' downloaden. Vul de gegevens in tweevoud in, onderteken beide exemplaren en stuur ze op naar de Wittenberg. Wij sturen u dan een ondertekend exemplaar retour, die u voor uw administratie kunt bewaren. Mocht u hulp nodig hebben bij het invullen, of graag het formulier toegestuurd krijgen, neemt u dan vrijblijvend contact met Ingrid den Dekker via 030 692 41 66 of dendekker@dewittenberg.nl.

Nalatenschap

Met een nalatenschap steunt u de voortgang van de vorming van jongeren, ook in de toekomst. In uw testament legt u vast aan wie u bezittingen nalaat. Naast uw familie en vrienden kunt u ook de Wittenberg opnemen als erfgenaam. Voor het maken van een testament en/of het schenken van een legaat, dient u contact op te nemen met een notaris. Voor een notaris bij u in de buurt kunt u terecht op de site van het Nederlandse notariaat.

U kunt voor informatie over nalatenschappen contact opnemen met onze directeur Frans Hoogendijk via 06-37267569 of per e-mail: hoogendijk@dewittenberg.nl